1 Beeld op hoofdlijnen

1.8 Financieel beeld 2023 - 2026

Prognose financieel meerjarenbeeld

2023

2024

2025

2026

Totaal

2026

Bedragen x € 1.000 (bij saldo bedragen is een "+" een overschot)

Incid.
& struct.

Incid.
& struct.

Incid.
& struct.

Incid.
& struct.

2023-2026

Structureel

 Financieel meerjarig saldo bij Begroting 2022

       -2.538

        -3.823

        -2.757

         4.640

           -4.478

            6.290

Actualisaties

Provinciefonds

      14.793

       22.046

       25.373

       19.307

          81.519

          19.307

Motorrijtuigenbelasting

      14.553

       14.570

       10.718

       17.127

          56.968

          17.127

Stelposten

loon- en prijsstijgingen

       -4.501

        -8.392

      -12.510

      -19.800

         -45.203

         -19.800

Overige bijstellingen

Inkomsten Waterschappen

500

500

500

            500

            2.000

               500

Ruimte plafond Kapitaallasten Mobiliteit

        5.561

         5.398

       11.538

       13.155

          35.652

                  -   

 Subtotaal bijstellingen op het meerjarig saldo bij Begroting 2022

      30.906

       34.122

       35.619

       30.289

        130.936

          17.134

Voorstellen

1. Ruimtelijke ontwikkeling

        6.095

              95

         3.895

         3.895

          13.980

                 95

2. Landelijk gebied

      45.771

         1.793

         3.401

         4.081

          55.046

            4.081

3. Bodem, water, milieu

              -   

               -   

               -   

               -   

                  -   

                  -   

4. Energietransitie

              -   

               -   

               -   

               -   

                  -   

                  -   

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

             47

            137

            160

         2.006

            2.350

            2.006

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

      26.279

         1.779

         1.798

         7.807

          37.663

            7.807

7. Cultuur en erfgoed

        1.095

         1.695

              95

              95

            2.980

                 95

8. Economie

           550

            550

            876

            100

            2.076

               100

9. Bestuur

        1.569

         1.648

            960

            660

            4.837

               660

10. Overzicht Overhead

        1.714

         1.714

         1.714

         1.714

            6.856

            1.714

Algemene middelen

       -2.665

        -2.492

        -2.492

        -2.492

         -10.141

           -2.492

 Subtotaal voorstellen (extra lasten)

      80.455

         6.919

       10.407

       17.866

        115.647

          14.066

Dekkingsvoorstel

Inzet Saldireserve voor reserveringen Natuur en OV

      74.910

Subtotaal Dekkingsvoorstel

      74.910

          74.910

Saldo Kadernota 2023-2026 na dekking

      22.823

       23.380

       22.455

       17.063

          85.721

            9.358

Zoals blijkt uit bovenstaand financieel beeld inclusief gevraagde extra middelen geeft het meerjarenbeeld een structureel sluitend beeld in 2026 van € 9,4 miljoen.

Het geprognosticeerd saldo van baten en lasten over de periode 2023 tot en met 2026 bedraagt cumulatief  (voor dekking uit de Saldireserve)  € 10,8 miljoen positief. Dit komt met name door de positieve saldi in de periode 2024 tot en met 2026. Het geprognosticeerd saldo van baten en lasten voor 2023 kent voor dekking vanuit de Saldireserve juist een negatief saldo van € 52,1 miljoen. Dit saldo is mede negatief door vier grote stortingen in reserves. Die worden toegelicht bij programma 1, 2 en 5 en behelzen reserveringen voor Groen-groeit-mee (€ 6 miljoen) strategisch bosbeleid (€ 24,3 miljoen), het gemeenschappelijk landbouwbeleid (€ 20,2 miljoen) en Openbaar vervoer vanwege de lagere aantallen reizigers (€24,5 miljoen). In de Kadernota stellen we voor het totaalbedrag van deze vier stortingen in reserves te onttrekken uit de Saldireserve. Daardoor eindigt het geprognosticeerd saldo van baten en lasten na bijsturing op € 22,8 miljoen positief.

Prognose financieel meerjarenbeeld

2023

2024

2025

2026

Totaal

2026

Bedragen x € 1.000 (bij saldo bedragen is een "+" een overschot)

Incid.
& struct.

Incid.
& struct.

Incid.
& struct.

Incid.
& struct.

2023-2026

Structureel

 Financieel meerjarig saldo bij Begroting 2022

       -2.538

        -3.823

        -2.757

         4.640

           -4.478

            6.290

Actualisaties

Provinciefonds

      14.793

       22.046

       25.373

       19.307

          81.519

          19.307

Motorrijtuigenbelasting

      14.553

       14.570

       10.718

       17.127

          56.968

          17.127

Stelposten

loon- en prijsstijgingen

       -4.501

        -8.392

      -12.510

      -19.800

         -45.203

         -19.800

Overige bijstellingen

Inkomsten Waterschappen

500

500

500

            500

            2.000

               500

Ruimte plafond Kapitaallasten Mobiliteit

        5.561

         5.398

       11.538

       13.155

          35.652

                  -   

 Subtotaal bijstellingen op het meerjarig saldo bij Begroting 2022

      30.906

       34.122

       35.619

       30.289

        130.936

          17.134

Voorstellen

1. Ruimtelijke ontwikkeling

        6.095

              95

         3.895

         3.895

          13.980

                 95

2. Landelijk gebied

      45.771

         1.793

         3.401

         4.081

          55.046

            4.081

3. Bodem, water, milieu

              -   

               -   

               -   

               -   

                  -   

                  -   

4. Energietransitie

              -   

               -   

               -   

               -   

                  -   

                  -   

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

             47

            137

            160

         2.006

            2.350

            2.006

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

      26.279

         1.779

         1.798

         7.807

          37.663

            7.807

7. Cultuur en erfgoed

        1.095

         1.695

              95

              95

            2.980

                 95

8. Economie

           550

            550

            876

            100

            2.076

               100

9. Bestuur

        1.569

         1.648

            960

            660

            4.837

               660

10. Overzicht Overhead

        1.714

         1.714

         1.714

         1.714

            6.856

            1.714

Algemene middelen

       -2.665

        -2.492

        -2.492

        -2.492

         -10.141

           -2.492

 Subtotaal voorstellen (extra lasten)

      80.455

         6.919

       10.407

       17.866

        115.647

          14.066

Dekkingsvoorstel

Inzet Saldireserve voor reserveringen Natuur en OV

      74.910

Subtotaal Dekkingsvoorstel

      74.910

          74.910

Saldo Kadernota 2023-2026 na dekking

      22.823

       23.380

       22.455

       17.063

          85.721

            9.358

Zoals blijkt uit bovenstaand financieel beeld inclusief gevraagde extra middelen geeft het meerjarenbeeld een structureel sluitend beeld in 2026 van € 9,4 miljoen.

Het geprognosticeerd saldo van baten en lasten over de periode 2023 tot en met 2026 bedraagt cumulatief  (voor dekking uit de Saldireserve)  € 10,8 miljoen positief. Dit komt met name door de positieve saldi in de periode 2024 tot en met 2026. Het geprognosticeerd saldo van baten en lasten voor 2023 kent voor dekking vanuit de Saldireserve juist een negatief saldo van € 52,1 miljoen. Dit saldo is mede negatief door vier grote stortingen in reserves. Die worden toegelicht bij programma 1, 2 en 5 en behelzen reserveringen voor Groen-groeit-mee (€ 6 miljoen) strategisch bosbeleid (€ 24,3 miljoen), het gemeenschappelijk landbouwbeleid (€ 20,2 miljoen) en Openbaar vervoer vanwege de lagere aantallen reizigers (€24,5 miljoen). In de Kadernota stellen we voor het totaalbedrag van deze vier stortingen in reserves te onttrekken uit de Saldireserve. Daardoor eindigt het geprognosticeerd saldo van baten en lasten na bijsturing op € 22,8 miljoen positief.

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2022 15:30:29 met de export van 06/09/2022 15:26:19