3 Financieel meerjarenperspectief 2023-2026

3.1 Financieel meerjarenperspectief 2023-2026 incl. voorstellen programma's

Financieel meerjarenperspectief 2023-2026

Bedragen x € 1.000

Doorrekening op hoofdlijnen

Financieel kader

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

A. Beginstand Kadernota 2023-2026

    10.572

      4.862

     -8.851

    11.505

      17.796

      25.437

      41.713

      23.424

B. Voorstellen per programma

1. Ruimtelijke Ontwikkeling

      6.000

            -   

      3.800

      3.800

             95

             95

             95

             95

2. Landelijk Gebied

    44.583

            -   

            -   

            -   

        1.188

        1.793

        3.401

        4.081

3. Bodem, water en milieu

            -   

            -   

            -   

            -   

              -   

              -   

              -   

              -   

4. Energietransitie

            -   

            -   

            -   

            -   

              -   

              -   

              -   

              -   

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

            -   

            -   

            -   

            -   

             47

           137

           160

        2.006

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

    24.500

            -   

            -   

            -   

        1.779

        1.779

        1.798

        7.807

7. Cultuur en erfgoed

      1.000

      1.600

            -   

            -   

             95

             95

             95

             95

8. Economie

         450

         450

         776

            -   

           100

           100

           100

           100

9. Bestuur

         909

         988

         300

            -   

           660

           660

           660

           660

10. Overzicht Overhead

            -   

            -   

            -   

            -   

        1.714

        1.714

        1.714

        1.714

Algemene middelen

        -173

            -   

            -   

            -   

       -2.492

       -2.492

       -2.492

       -2.492

 B. Totaal voorstellen

    77.269

      3.038

      4.876

      3.800

        3.186

        3.881

        5.531

      14.066

Legenda:

Een "+" is een positief bedrag = voordelig saldo

Een "-" is een negatief bedrag = nadelig saldo

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2022 15:30:29 met de export van 06/09/2022 15:26:19