2 Voorstellen 2023-2026 per programma

Samenvatting voorstellen 2023-2026

#

Programma

Fte

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

1. Ruimtelijke Ontwikkeling

1.1

Herstructurering USP

      1.000

1.1

Dekking herstructurering USP uit bestaande middelen

     -1.000

1.2

Versnelling Woningbouw

      3.800

      3.800

1.3

Groen Groeit Mee

      6.000

1.4

Formatie structureel

1

             95

             95

             95

             95

Nieuwe voorstellen Ruimtelijke Ontwikkeling

1

6.000

0

3.800

3.800

95

95

95

95

2. Landelijk Gebied

2.1

Open-eind-regeling faunaschade

           834

        1.439

        1.439

        1.439

2.2

Budget investeringen Strategisch bosbeleid

    24.260

2.3

Subsidiëring natuurbeheer

        1.608

        2.288

2.4

GLB-NSP

    20.150

2.5

Formatie structureel

3

           354

           354

           354

           354

2.5

Formatie incidenteel

2

         173

Nieuwe voorstellen Landelijk Gebied

5

    44.583

            -   

            -   

            -   

        1.188

        1.793

        3.401

        4.081

5. Bereikbaarheid I Algemeen

5.1

Indexering MIP Wegen investeringen

             47

           137

           160

           506

5.2

Plafond kapitaallasten Wegen

        1.500

Nieuwe voorstellen Bereikbaarheid Algemeen

0

            -   

            -   

            -   

            -   

             47

           137

           160

        2.006

6. Bereikbaarheid II OV

6.1

Structurele dekking kapitaallasten UHL

        1.638

        1.638

        1.638

        1.638

6.2

Indexering MIP OV investeringen

           141

           141

           160

           169

6.3

Verlenging Concessie OV 2023-2025

    24.500

6.4

Nieuw concessie OV vanaf 2026

        6.000

Nieuwe voorstellen Bereikbaarheid II OV

0

    24.500

            -   

            -   

            -   

        1.779

        1.779

        1.798

        7.807

7,. Cultuur en erfgoed

7.1

Hollandse Waterlinies

      1.600

7.2

Monumentenzorg

      1.000

7.3

Formatie structureel

             95

             95

             95

             95

Nieuwe voorstellen Cultuur en erfgoed

0

      1.000

      1.600

            -   

            -   

             95

             95

             95

             95

8. Economie

8.1

Meerjarige financiering Innovatieprogramma Digitalisering van de Circulaire Bouweconomie 

         250

         250

         250

8.2

Toekomstbestendige werklocaties

         200

         200

           100

           100

           100

           100

8.3

Programma Recreatie en Toerisme

         526

Nieuwe voorstellen Economie

0

         450

         450

         776

            -   

           100

           100

           100

           100

9. Bestuur

9.1

Verkiezingen provinciale staten

         145

9.2

Versterking formatie Bibob en ondermijning

2

           230

           230

           230

           230

9.3

Versterken lokale journalistiek

         300

         300

         300

9.4

Regionale circulaire triple-helix netwerken

         243

         243

9.5

Coordinatie klimaatbeleid

         221

         445

9.6

Formatie structureel

3

           430

           430

           430

           430

Nieuwe voorstellen Bestuur

5

         909

         988

         300

            -   

           660

           660

           660

           660

10. Overhead

10.1

Subsidiesysteem en aanvraagportaal

           196

           196

           196

           196

10.2

Formatie structureel

15

        1.518

        1.518

        1.518

        1.518

Nieuwe voorstellen Overhead

15

            -   

            -   

            -   

            -   

        1.714

        1.714

        1.714

        1.714

Algemene middelen

1.

Formatie dekking uit materiële budgetten

        -173

       -2.492

       -2.492

       -2.492

       -2.492

Nieuwe voorstellen Algemene middelen

        -173

       -2.492

       -2.492

       -2.492

       -2.492

Totaal Voorstellen

25,4

77.269

3.038

4.876

3.800

3.186

3.881

5.531

14.066

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2022 15:30:29 met de export van 06/09/2022 15:26:19